1. Affaldsplan 2009-2012 

Affaldsplan 2009 for Frederikshavn Kommune er den plan, som affaldet i Frederikshavn Kommune skal håndteres efter i årene 2009 – 2012. I planen er beskrevet de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2012. Planen udstikker også Frederikshavn Kommunes sigtelinier for affaldshåndteringen i årene 2012 – 2020.

 
 
Plantagen
 

Indledning

Affaldsplanen udgør en væsentlig del af det administrative grundlag for Frederikshavn Kommunes mål og initiativer på affaldsområdet i de kommende 4 år og med sigtelinier for perioden frem til udgangen af 2020.

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet, og indeholder de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden. Planen kan derfor også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen.

Affaldsplanen er udarbejdet med baggrund i affaldsbekendtgørelsen, regeringens affaldsstrategi for 2005-2008 samt affaldsstrategien for 2009-2012. Desuden tager planen afsæt i affaldsplanerne for de nu sammenlagte kommuner (tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner). Frederikshavn Kommune har desuden formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen.

Ifølge miljølovgivningen skal alle kommuner hvert 4. år udarbejde affaldsplaner for en 12-årig periode. Denne affaldsplan dækker således perioden 2009-2020.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 1 - offentliggjort